Jelentkezési információk

                                                                                                                                                  A nyelvvizsga díj visszaigénylése

Az első sikeres nyelvvizsga díja visszaigényelhető!

Kizárólag sikeres akkreditált nyelvviszga igényelhető vissza. A visszaigényléshez a vizsgázó személyére kiállított számlákat be kell mutatni. A számlák igényléséhez, kérem alaposan olvassa át a jelentkezési és számlázási információkat.

Jogszabály elolvasása.

A NYUFIG nyomtatványai itt tölthetőek le a visszaigényléshez.

                                                                                                              Vizsgaidőpontok, jelentkezési határidők

A 2024. ÉVI ECL VIZSGAIDŐPONTOK: https://ecl.hu/vizsgaidopontok-2024/

A 2024. ÉVI ECL PRÓBANYELVVIZSGA IDŐPONTOK:

Február 17. (írásbeli és hallott szövegértés)

Április 20. (írásbeli és hallott szövegértés)

Augusztus 9.(írásbeli és hallott szövegértés)

Október 12. (írásbeli és hallott szövegértés)

November 16. (írásbeli és hallott szövegértés)

Jelentkezési határidő: a vizsga előtt 1 héttel.                                         

A szóbeli vizsga időpontja megbeszélés szerint történik.

A próbanyelvvizsga díja 7000,- Ft

 

Ki jelentkezhet nyelvvizsgára?

Az ECL vizsgákra bárki jelentkezhet. A magyarországi törvényi szabályozás szerint, akkreditált nyelvekből azok jelentkezhetnek, akik a vizsga naptári évében betöltik 14. életévüket. Jelentkezni a jelentkezési lap kitöltésével, valamint a vizsgadíj befizetésével, és egyúttal a befizetési igazolás vizsgahelyre történő eljuttatásával lehet.

A komplex nyelvvizsgán túl (amely az írásbeli és szóbeli vizsga egyszerre történő letételét jelenti) lehet jelentkezni külön csak szóbeli és külön csak írásbeli vizsgára is.

Jelentkezni az alábbi módok egyikén lehet:

 • a honlapról közvetlenül ezen az on-line űrlapon  a vizsgadíj egyidejű átutalásával és a befizetés igazolásának elektronikus feltöltésével a vizsgázói fiókban.

A regisztrációt követően a vizsgázó e-mailben megkapja az adott vizsgára vonatkozó azonosítószámot (vizsgán használatos azonosító kód). A vizsgázói fiókjában tudja megtekinteni a személyes adatait, a vizsgaadatokat, a befizetésre vonatkozó információkat, valamint a vizsgaértesítőjét, amit a vizsga előtt kb. 8-10 nappal küldünk ki e-mailben. A vizsgaértesítőn szerepel a vizsgabeosztás a pontos helyszín és időpont feltüntetésével. Ezt az értesítőt a vizsgázónak magával kell hoznia a vizsgára, illetve személyigazolványt és szótárt is. A vizsgát követően 30 nappal szintén a vizsgázó oldalon tudja megtekinteni az elért eredményét.

Nyelvvizsgadíj befizetésének menete

A vizsgadíj befizetéséről a vizsgázó a regisztrációt követően e-mailben kap információt.

Az ECL nyelvvizsgarendszer aktuális vizsgadíjai

Akkreditált nyelvvizsga:

Vizsga típusa

Pécsi Vizsgaközpontot

megillető díjtétel

Mária Valéria Vizsgahelyet

megillető díjtétel

Összesen:

Angol/Német A2  komplex vizsga

21000 Ft

11500 Ft

32500 Ft

Angol/Német A2 részvizsga (írásbeli vagy szóbeli)

12600 Ft

7900 Ft

20500 Ft

Angol/Német B1 komplex vizsga

24500 Ft

13000 Ft

37500 Ft

Angol/Német B1 részvizsga (írásbeli vagy szóbeli)

14000 Ft

8500 Ft

22500 Ft

Angol/Német B2 komplex vizsga

28000 Ft

14500 Ft

42500 Ft

Angol/Német B2 részvizsga (írásbeli vagy szóbeli)

16100 Ft

9400 Ft

25500 Ft

Angol/Német C1 komplex vizsga

 31500 Ft

16000 Ft

47500 Ft

Angol/Német C1 részvizsga (írásbeli vagy szóbeli)

18200 Ft

10300 Ft

28500 Ft

A vizsgára történő jelentkezés abban az esetben válik érvényessé, ha a jelentkező mind a Pécsi ECL vizsgaközpont, mind a Mária Valéria Nyelviskola vizsgahely részére befizette a vizsga teljes díját.

Átutalás esetén a nyelviskola részére befizetett díjról számla kerül kiállításra. A számlát a jelentkezésen megadott e-mail címre fogja megkapni az utalás beérkezése után.

ECL nyelvvizsga: Fontos tudnivalók vizsgázóknak

Az alábbiak a vizsga lebonyolítása és sikeressége érdekében rendkívül fontosak.
Kérjük, olvassa el őket figyelmesen!

 • Ha a vizsga előtt, vagy akár a vizsga napjának reggelén az új koronavírus okozta megbetegedés tüneteit észleli magán, járványügyi megfontolásból megkérjük, hogy maradjon otthon és halassza el a vizsgát!
 • Ellenőrizze vizsgája pontos helyét és idejét még a vizsga napját megelőzően.
 • Érkezzen pontosan, legkésőbb a vizsga kezdete előtt 20 perccel.
 • Hozza magával érvényes arcképes igazolványát (személyi igazolvány, jogosítvány, útlevél).Ennek hiányában a vizsgahely az érintett személy vizsgáztatását köteles megtagadni. Diákigazolványt nem fogadunk el.
 • Asztalán – a vizsga teljes időtartama alatt – kizárólag a vizsgaanyag, a megoldáshoz szükséges eszközök, továbbá az érvényes arcképes igazolványa lehetnek.
 • Mobiltelefonját a vizsga teljes időtartama alatt tartsa kikapcsolva.
 • A vizsgarészek alatt a vizsgázótársakkal beszélni, őket zavarni szigorúan tilos.
 • Másolás, puskázás, nem megengedett eszköz használata, vagy arra irányuló szándék, minden esetben a vizsgáról való kizárást vonja maga után.
 • Hozzon magával legalább kettő kék vagy fekete tollat. Az írásbeli feladatlapokon kizárólag golyóstoll (kék vagy fekete színű) használata engedélyezett.
 • Az íráskészség (fogalmazás) vizsgarészben egynyelvű és kétnyelvű nyomtatott szótár engedélyezett, kivétel tematikus szótár. Szótárt a Vizsgázónak kell magával hoznia, azt a vizsgahely nem biztosítja! Továbbá kézzel írott jegyzetek, szószedetek sem használhatók.
 • Hallgassa figyelmesen a vizsgafelügyelőt és kövesse utasításait. Azonnal jelezze a felügyelőnek, ha úgy érzi, nem a megfelelő vizsgaanyagot kapta, esetleg a vizsgaanyag nem teljes, vagy olvashatatlan.
 • Olvassa el figyelmesen a feladatlapon szereplő utasításokat, és pontosan kövesse azokat.
 • Amennyiben a vizsga ideje alatt kétsége lenne tennivalóit illetően, kézfeltartással jelezze a felügyelőnek. A feladat megoldásához konkrét segítséget azonban nem kérhet, illetve a felügyelő nem adhat.
 • A vizsgatermet csak a felügyelő engedélyével hagyhatja el. A vizsgatermek közelében kérjük, ne hangoskodjon.
 • Amennyiben olyan rendellenességet tapasztal, amely a vizsga szabályos és eredményes lebonyolítását befolyásolja, kérjük, haladéktalanul jelezze azt a teremfelügyelőnek, valamint kérje az esemény vagy körülmény jegyzőkönyvezését.
 • A vizsgaeredmények (szóbeli és írásbeli egyaránt) a vizsgát követő 30 nap múlva a Vizsgázói fiókjában érhetők el. A Vizsgázói fiókba honlapunkról (www.ecl.hu) léphet be.
 • Ügyfélszolgálatunknak nem áll módjában az eredményekről telefonon felvilágosítást adni.
 • Sikeres vizsga esetén az államilag elismert és a nemzetközi bizonyítványt előreláthatólag az eredmények közzétételétől számított legkorábban 1 hónap múlva bocsátjuk a vizsgázók rendelkezésére.
 • A regisztrációkor rosszul megadott adatok miatt hibásan kiállított nyelvvizsga-bizonyítvány javítását a vizsgaidőponttól számított egy éven belül lehet kérni. A hibás bizonyítvány újranyomtatásának eljárásáról és díjairól a www.ecl.hu honlapon tájékozódhat.
 • A teljes vizsgaszabályzatot megtalálja a www.ecl.hu honlapon.

FONTOS: A Vizsgaszabályzatban és jelen Tudnivalókban foglalt szabályok megsértése a vizsgáról való kizárást vonja maga után! Köszönjük megértését és együttműködését!

Egyéb fontos információk:

Halasztás

A vizsgázó akadályoztatása esetén egy alkalommal jogosult vizsgahalasztást kérni. Ekkor a vizsgáját automatikusan a következő vizsgaidőpontra regisztráljuk.

Csak az a vizsgatípus halasztható, melyre a vizsgázó eredetileg jelentkezett. Ha annak bármely részén megjelent, a halasztási kérelmet nem áll módunkban elfogadni.

A halasztási kérelem benyújtásának határideje a vizsgát követő 10. nap.

A halasztási kérelem a Vizsgázói fiókban található elektronikus űrlap kitöltésével adható be, benyújtásának határideje a vizsgát követő 10. nap.

A halasztás díja: 6000 Ft, amit a Vizsgázói fiókból indítva, bankkártyás fizetéssel egyenlítheti ki az OTP SimplePay rendszerét használva.

Kérelem kivételes eljárásra

Fogyatékossággal élő vizsgázóink számára is igyekszünk biztosítani az egyenlő esélyeket. Bővebb információt a következő linken talál: https://ecl.hu/eselyegyenloseg/

Felülvizsgálat

A vizsgaeredmények felülvizsgálatát a 137/2008. (V. 16.) Korm. rendelet 4. § (3), (3a) és (3b) pontja szabályozza. A vizsgázók az eredmények közlésétől számított 15 napon belül élhetnek felülvizsgálati kérelemmel. A felülvizsgálati kérelem benyújtható a dolgozat megtekintésétől függetlenül is.

A vizsgázó kétfajta felülvizsgálati kérelmet nyújthat be:

 1. A vizsgázó felülvizsgálati kérelemmel élhet jogszabálysértésre vagy az eredményszámításban mutatkozó számolási hibára történő hivatkozással. Ebben az esetben a felülvizsgálat ingyenes.

 2. A vizsgázó kérheti az írásban teljesített vizsgadolgozatainak és szóbeli teljesítményének harmadik értékelő által történő újraértékelését. Az újraértékelés díjköteles. Az újraértékelés díja készségenként 4.500.- Ft.

Bővebb információ a következő oldalon érhető el: https://ecl.hu/felulvizsgalat/