Műfordítás, irodalmi fordítás

A műfordítás, más néven irodalmi fordítás a fordítások speciális műfaja, melyet e területen jártas műfordítók végeznek. A műfordítás és szakfordítás közötti határokat néha nehéz meghúzni, hiszen például egy népszerűsítő tudományos mű fordítása is lehet műfordítás. Szűkebb értelemben a műfordítás vers, regény, novella, dráma vagy esszé fordítását jelenti. Pontosabban nem csak a fordítását, hanem egy művészileg az eredetivel egyenértékű átültetést, közvetítést jelent. A világirodalom remekeit jórészt mindenki az anyanyelvén olvassa és általában észre sem veszik, bele sem gondolnak a könyvek mögött álló fordítási munkába. Ha a fordítás jó, láthatatlan marad, azonban egy rossz fordítás esetén mindenki bosszankodik. Egy irodalmi mű lefordítása esetén egy fordítónak nagyon sok, összetett képességgel kell rendelkeznie. Az idegen nyelv anyanyelvi szintű tudása mellett természetesen elengedhetetlen a magyar nyelv és irodalom átfogó ismerete. Egy műfordítónak mind a forrásnyelvi, mind a célnyelvi kultúrában jártasnak kell lennie, hiszen nem csak egy fordítást végez, hanem egy kultúrát is közvetít. 

„A fordítás hálátlan munka, mert a legjobb
is megalkuvás és nem tökéletes; hibát mindig
lehet benne találni és erényeit nem muszáj
észrevenni. Kétszeresen hálátlan, mert minden
fordítás csak egy nemzet számára értékes, s
valóban ajándék a nemzetnek”

BABITS Mihály

A műfordítás elvégzése mellett könyvek teljes körű kiadványszerkesztését, nyomdai előkészítését is vállaljuk.

Ha műfordításra van szüksége, kollégáink szívesen végeznek próbafordítást a forrásnyelvi szövegből, hogy Ön is meggyőződhessen az általunk végzett műfordítás irodalmi színvonaláról.

Műfordítási szolgáltatások:

  • könyvfordítás
  • műfordítás
  • novellafordítás
  • regényfordítás
  • versfordítás
  • újságcikkfordítás
  • zeneszöveg-fordítás, dalfordítás
  • egyéb irodalmi szövegek fordítása
  • szerkesztés, tördelés