Vizsgatippek, ajánlások

Az ECL nyelvvizsgára való felkészülés során érdemes figyelembe venni az alábbi ajánlásokat, amelyek segítenek a vizsgafeladatok sikeres megoldásában.

A vizsga típusától függetlenül érdemes figyelni a következőkre:

 • A vizsgázói értesítő lapon ellenőrizze nyelvvizsgájának pontos helyét és idejét. Lehet, hogy a bizottság előtti szóbeli vizsgarész és az írásbeli vizsga más-más napon lesz. Előfordulhat, hogy a szóbeli interjú megelőzi az írásbelit.
 • Időben érkezzen a vizsga helyszínére.
 • Nem szükséges túlságosan kiöltözni, vegyen fel kényelmes ruhát.
 • Az írásbelire hozhat magával innivalót, ennivalót és/vagy édességet, ezeket be is viheti a vizsgaterembe.
 • Már a vizsga előtt tanulmányozza/olvassa el a vizsgaszabályzatot, hiszen a vizsgára jelentkezéskor elfogadja a vizsgaszabályzat rendelkezéseit.
 • Hozzon magával érvényes arcképes igazolványt (személyi igazolványt, útlevelet, jogosítványt). A diákigazolvány nem fogadható el.
 • A vizsgázói értesítő lapot nyomtassa ki, és hozza el magával.
 • Az írásbeli kommunikáció vizsgarészben (fogalmazás) egynyelvű vagy kétnyelvű nyomtatott szótárt lehet használni. A tematikus, képes szótárak használata nem engedélyezett. A vizsgahely nem tud szótárt biztosítani.
 • Hibajavító folyadékot és szalagot nem szabad használni. Ha javítani kíván fogalmazásában, vagy szöveges válaszaiban, a hibás részt húzza át.
 • Az olvasott és hallott szövegértés feladatokban a megoldás helyéül szolgáló négyzetrácsba beírt betűket nem szabad javítani, átírni, mert a javítás hibának számít. Ide csak a végleges megoldásokat írja. A feladat szövegébe beleírhat, vagy jegyzetelhet.
 • Minden feladatnál olvassa el a feladatleírást, amely megadja, hogy a feladat miről szól.
 • Minden feladat elején van mintamegoldás, olvassa el azt is, mert segítheti a feladatmegoldásában.
 • Írjon olvashatóan, áttekinthetően. Olvashatatlan írás esetén értékelhetetlen a feladat.
 • Ha végképp nem tudja a választ, tippeljen, a találgatásért nincs pontlevonás.
 • Kék vagy fekete tollal írjon.

Olvasott szövegértés

 • A feladat megoldása előtt olvassa el a teljes szöveget!
 • Nem szükséges minden szó vagy kifejezés pontos jelentését megérteni. Ne ijedjen meg, ha ismeretlen szavakkal találkozik a szövegben. Lehet, hogy azokra a részekre nem is kérdeznek rá.
 • A kérdések sorrendje mindig a szövegben lévő sorrendet követi, tehát az első kérdésekre a szöveg elején keresse a választ, és az utolsó kérdésekre a szöveg vége felé.
 • Jelölje meg azokat a helyeket a szövegben, ahol megtalálja a válaszokat.
 • Figyelje az utalások rendszerét a szövegben. Keresse az összekötő elemeket. Figyelje meg, hogyan változnak a témák, az időre utaló kifejezések a szövegben.
 • Ha hiányos szöveget kell kiegészíteni, olvassa el az egész mondatot. A kiválasztott szónak/kifejezésnek az üres rész utáni szöveghez is illeszkednie kell.
 • Ellenőrizze, hogy minden kiegészítést csak egyszer használt-e fel. (A már felhasznált részeket jelölje meg magának.)
 • Minden feladatnál vannak olyan megadott szavak/szószerkezetek/mellékmondatok, amelyek sehova sem illenek.
 • Ha kérdésekre kell felelni, figyelmesen olvassa el a kérdőszavakat, mert azok segítik a pontos, helyes válasz megadását.
 • A kérdésekre a szövegben keresse a választ. A feladatot mindig kizárólag a szöveg alapján kell megoldani.
 • Törekedjen arra, hogy rövid választ adjon. Ha a feladat utasítása megadja az elvárt szószámot, akkor azt ne lépje túl. A kérdés után zárójelbe tett szám azt jelzi, hogy egy felsorolás hány elemét kell beírni a helyes megoldáshoz.
 • Nem szükséges szabatos egész mondattal válaszolni. Nem fogadható el, ha teljes bekezdéseket másol be válaszként.
 • A nyelvtani és helyesírási hibák nem számítanak hibának, ha érthető, hogy kire vagy mire vonatkozik a válasza, és helyes az igeidő.

Írásbeli kommunikáció (fogalmazás)

Ebben a vizsgarészben két feladatot kell megoldania. Kezdje az Ön számára könnyebb feladattal.

 • Nem szükséges vázlatot írni, ha mégis ír, ezt is a tesztfüzetbe kell írnia.
 • Az írásbeli kommunikáció vizsgarészben (fogalmazás) egynyelvű vagy kétnyelvű nyomtatott szótárt használhat. A tematikus, képes szótárak használata nem engedélyezett. A vizsgahely nem tud szótárt biztosítani.
 • Tartsa be az utasításban szereplő szószámot. Az eltérés +/-10% lehet. A névelők, a vonzatok, az aláírás a levél végén, stb. beleszámítanak az elvárt szószámba. A sorok számozottak, ez segíti önt a szószám ellenőrzésében.
 • Figyelmesen olvassa el az irányítási szempontokat. Minden irányítási szempontra térjen ki a fogalmazásában.
 • Ha levelet kell írnia, csak akkor kell címet, dátumot írnia, ha erre külön megadtak sorokat.
 • Megfelelően építse fel a fogalmazását, munkáját tagolja bekezdésekre.
 • Ennél a készségnél értékelési szempont a helyesírás és a nyelvhelyesség. Hagyjon magának időt a megírt fogalmazás ellenőrzésére.
 • Írjon olvashatóan.

Hallott szövegértés

 • Figyelmesen hallgassa meg és olvassa el a feladatleírást, amely megadja, hogy a feladat miről szól. Olvassa el a mintamegoldás is, mert segítheti a feladatmegoldásban.
 • A kérdések sorrendje az elhangzó szöveg sorrendjét követi.
 • Nem kell mindent megérteni, ezért ne aggódjon, ha vannak olyan részek, amelyeket nem ért.
 • Próbáljon meg minden kérdésre válaszolni az első meghallgatás után, hogy a második meghallgatás során ellenőrizhesse vagy javíthassa a válaszait .
 • A szöveg hallgatása közben jegyzetelhet, és leírhatja a kulcsszavakat. A feladat végén lesz egy kis ideje arra, hogy véglegesítse a válaszait.
 • A feleletválasztós teszteknél van olyan feladattípus, ahol megoldásként egy négyzetrácsba kell beírni a betűjeleket. A vizsgán nem szabad ezekben a négyzetekben semmit sem javítani, átírni, mert az hibának minősül.
 • Ha az utasításban maximális szószámot adtak a válaszhoz, akkor figyeljen arra, hogy azt ne lépje túl.
 • A kérdés után zárójelbe tett számmal jelzik, hogy egy felsorolás hány elemét kell beírni helyes válaszként.
 • Nem szükséges egész mondatokat írnia.
 • Ha hiányos szöveget kell kiegészíteni, olvassa el az egész mondatot. A kiválasztott szónak/kifejezésnek a szöveghez is illeszkednie kell.
 • A nyelvtani hibák nem számítanak hibának, ha érthető, hogy kire vagy mire vonatkozik a válasza, és az igeidő is helyes.

Szóbeli kommunikáció

 • A szóbeli interjú dátuma eltérhet az írásbeli vizsga időpontjától (meg is előzheti az írásbeli napját).
 • A vizsga párban zajlik. Ha kívánja, a jelentkezéskor kiválaszthatja a vizsgázótársát.
 • Tanácsos időben megérkezni (15–20 perccel a vizsga előtt).
 • Nem szükséges elegánsan felöltözi, vegyen fel kényelmes ruhát.
 • Hozzon   magával   személyigazolványt,   útlevelet   vagy   jogosítványt,   valamint   a vizsgázói számát.
 • A vizsgáról hangfelvétel készül.
 • A vizsga 15–20 percig tart, és ez tartalmazza a vizsgázók távozása utáni értékelést is.
 • Az Ön pontszáma nem függ a vizsgázótársának teljesítményétől. A beszélgetést vezető vizsgáztató és az értékelő egyénként értékeli a vizsgázók teljesítményét. Ha a társa túl keveset beszél, vagy túl sokat szeretne beszélni, a vizsgáztató segít a megfelelő egyensúly megteremtésében.
 • Ne beszéljen anyanyelvén, ne kérdezzen rá anyanyelvén egy adott szó jelentésére.
 • A vizsga első része a ráhangolódást szolgálja, ezt a részt nem értékelik.
 • A második vizsgarészben aktívan vegyen részt a beszélgetésben. Merjen kérdezni a vizsgázótársától, merjen ellentmondani neki, helyesbíteni. Figyeljen a vizsgázótársára, reagáljon az általa elmondottakra, kommentálja azt, amit a másik vizsgázó mondott.
 • Tartson szemkontaktust, nézzen a vizsgázótársára a beszélgetés alatt.
 • Ha észreveszi, hogy nyelvtani hibát vétett, akkor vagy javítsa ki magát rögtön, vagy folytassa a beszélgetést.
 • Ne csak igennel vagy nemmel válaszoljon a kérdésekre.
 • A harmadik vizsgarészben egy képmontázs alapján kell önállóan kell beszélnie egy adott témáról. A vizsgáztató kérdéseket tehet fel a monológ elhangzása után. A szóbeli témákat megtalálja az ECL honlapján.

Letölthető vizsgatippek

Forrás: www.ecl.hu