Tesztinformációk

Az alábbi táblázat tartalmazza szintenként az egyes készségek terjedelmére vonatkozó adatokat.

Szintek
Készségek

 

A2

B1

B2

C1

 

 

 

Olvasáskészség

idő (perc)

35

35

45

45

feladatok száma

2

2

2

2

szavak száma

400-600

500-700

800-1000

1000-1300

helyes válasz

20

20

20

20

 

 

Íráskészség

idő (perc)

45

50

75

90

feladatok száma

2

2

2

2

szavak száma

150
70-75

250
120-125

400
200-200

600
300-300

 

 

Beszédértés

idő (perc)

15-20

20-25

25-30

30-35

feladatok száma

2

2

2

2

szavak száma

400-600

500-700

800-1000

1200-1500

helyes válasz

20

20

20

20