Értékelés

Sikeres komplex vizsga

egy vizsgaidőszakon belül mind a négy mért készségből minimum 40%-os teljesítmény, és a négy készség eredményének minimum 60%-os átlaga esetén.

 Például:

40% írásbeli vizsga átlag + 80% szóbeli vizsga átlaga = SIKERES KOMPLEX VIZSGA!

vagy

45% bármelyik készség + 60% bármelyik készség + 60% bármelyik készség + 75% bármelyik készség = 60% = SIKERES KOMPLEX VIZSGA

Sikeres írásbeli vagy szóbeli vizsga

az adott részvizsgához tartozó két készség készségből minimum 40%-os teljesítmény, és a két készség eredményének minimum 60%-os átlaga esetén.

A változás kizárólag a 2016. decemberi időszaktól kezdődően érvényes, visszamenőleges hatálya nincs. Az újfajta eredményszámítás csak az egyvizsgaidőszakon belül letett komplex vizsgára vonatkozik, külön vizsgaidőszakban letett írásbeli és szóbeli vizsgarészek nem kompenzálhatják egymást.

A mért készségek és pontértékük

Szóbeli vizsga

Nyers pontok

Hallott szöveg megértése

25 pont

Szóbeli kommunikáció

25 pont

Írásbeli vizsga

 

Írásbeli kommunikáció

25 pont

Olvasott szöveg megértése

25 pont

Elérhető maximum (2×50 pont):

100 pont

A szóbeli kommunikáció értékelésének szempontjai és az elérhető pontszámok:

Nyelvhelyesség (alak- és mondattan)

0-5 pont

Szóbeliség (kiejtés és intonáció, a beszéd folyamatossága)

0-5 pont

Szókincs (terjedelme és használatának változatossága)

0-5 pont

Stílus (a beszédhelyzethez igazodó nyelvhasználat)

0-5 pont

Kommunikatív hatékonyság (a helyzetnek megfelelő feladatmegoldás)

0-5 pont

Az írásbeli kommunikáció értékelésének szempontjai és az elérhető pontszámok:

Nyelvhelyesség (alak- és mondattan)

0-5 pont

Írásbeliség (szövegtagolás és helyesírás)

0-5 pont

Szókincs (terjedelme és változatossága)

0-5 pont

Stílus (a fogalmazás műfajához és témájához igazodó nyelvhasználat)

0-5 pont

Kommunikatív hatékonyság (a helyzetnek megfelelő feladatmegoldás)

0-5 pont

A készségenként elért pontszámokat számítógépes rendszerünk külön-külön százalékká alakítja át. Az írásbeli, valamint a szóbeli vizsga eredménye az adott vizsgát alkotó két készség feladatainak megoldásáért kapott pontok százalékban kifejezett átlaga.